Ureditev manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru

Zaključeno
Leto 2018