Ureditev ekoloških otokov v Godemarcih, Globoki in Stročji vasi

V teku
/